รวม 5 ลายสักสุดคิวส์ สไตล์มินิมอล

การสัก ในปัจจุบันถือเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมทั้งหญิงและชาย อีกทั้งในสังคมไทยปัจจุบันการสักเริ่มเป็นที่ยอมรับในหมู่สังคมมากยิ่งขึ้น ยิ่งตอนนี้เทรนด์ลายสักสไตล์มินิมอลเรียกว่าได้ว่าฮิตมากๆ แต่สำหรับใครที่ยังไม่นึกจะสักลายสักไม่ออก วันนี้เราเตรียม 5 ลายสักสไตล์มินิมอล ที่ถูกใจสาวๆ และหนุ่มๆ แน่นอน 5 ลายสักสไตล์มินิมอลใครๆ ก็สักได้  ลายสักดอกไม้เล็กๆ  ลายสักสไตล์มินิมอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้หญิง คือ ลายสักดอกไม้ ที่มีความเป็นศิลปะแต่ยังมีความหวานซ่อนอยู่ โดยลายสักดอกไม้แสดงถึงความอ่อนโยน…

Read more

เครื่องคัดแยกโลหะคืออะไร ดีอย่างไร มาดูกัน

เครื่องคัดแยกโลหะ หรือ เครื่องคัดแยกผงโลหะ เป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมโลหะ เนื่องจากโลหะ คือ ส่วนประกอบในสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป หากกระบวนการผลิตไม่ดี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะขั้นตอนการเลือกใช้ส่วนประกอบสำคัญอย่างผงโลหะหรือผงเหล็ก ที่ต้องควบคุมคุณภาพให้ดี เนื่องจากโครงสร้างคุณสมบัติทางเคมี ความบริสุทธิ์ และการกระจายตัวของผงโลหะหรือผงเหล็ก ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเรียงตัวและการขึ้นรูปของชิ้นงาน ชิ้นงานอาจเกิดการเปลี่ยนรูปทรงในกระบวนการผลิต หรือทำให้ความหนาแน่นแต่ละจุดไม่เท่ากัน จนทำให้ชิ้นงานไม่มีความสมบูรณ์และขาดคุณภาพได้…

Read more