สายไฟโซล่าเซลล์ กับการเลือกที่ปลอดภัย

สายไฟโซล่าเซลล์ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบโซล่าเซลล์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสายไฟโซล่าเซลล์ หากเลือกไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยงที่จะทำให้สายไฟโซล่าเซลล์ไหม้ได้ เช่น การเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ชิ้น หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เป็นต้น ดังนั้น สายไฟโซล่าเซลล์ จะต้องเลือกให้เหมาะสมและใส่ใจในการเลือกซื้อ ซึ่งทางเราก็มีแนวทางการเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมาแนะนำ

สายไฟโซล่าเซลล์ เลือกอย่างไรดี

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกสายไฟโซล่าเซลล์แบบไหนให้เหมาะสม คำตอบคือ ต้องมีการคำนวณขนาดสายไฟให้เหมาะสมก่อน ทำไมการคำนวณขนาดสายไฟโซล่าเซลล์ จึงมีความสำคัญ เพราะหากคุณใช้สายไฟขนาดเล็กเกินไป อาจเกิดการสูญเสียพลังงาน แต่หากเลือกใช้สายไฟโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็อาจทำให้เกินความจำเป็น หรือต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ

ตัวอย่างการเลือกใช้สายไฟโซล่าเซลล์ ที่เหมาะสม

  • ใช้ขนาดสายไฟโซล่าเซลล์ สำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop 5kw string ที่ 1 และ 2 จากแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้สายไฟ PV1-F ขนาด 4sq.mm. ยาว 10 เมตร ซอฟแวร์จะคำนวณการสูญเสียพลังงานในสายไฟ 0.21% ตามมาตราฐานแล้วไม่ควรเกิน 1%
  • เลือกใช้สายไฟที่เชื่อมต่อจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ ไปยังระบบไฟฟ้าในบ้าน ขนาด 4 sq.mm. ยาว 10 เมตร AC Power Loss 0.75

จะสังเกตได้ว่า DC Power เกิดการสูญเสียพลังงานน้อยกว่า เพราะการต่อแผงเป็นแบบอนุกรม 10 แผง โดยมีแรงดันมากกว่า 300 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า AC Power นั้น สามารถลดการสูญเสียไฟฟ้าในสายส่งได้ ดังนั้น คุณจะเห็นได้ว่าการเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ สำคัญมาก หากเลือกไม่เหมาะสม การถ่ายเทพลังงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

ทำไมการถ่ายเทพลังงานจึงไม่มีประสิทธิภาพ

สายไฟ เป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หากกระแสไฟฟ้าสูง แต่แรงดันในสายไฟเล็ก สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสูญเสียพลังงาน จึงทำให้การถ่ายเทพลังงานไม่มีประสิทธิภาพ

สำหรับวิธีการคำนวนสายไฟโซล่าเซลล์ ให้กำหนดค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียพลังงานที่ยอมรับได้ ใส่แรงดันรวมของระบบ ใส่ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด ระบุความยาวของสายไฟลงไป แต่คุณไม่จำเป็นต้องมานั่นกดเครื่องคิดเลขหรือใส่สูตร เพราะสมัยนี้มีโปรแกรมคำนวนให้แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องคิดคำนวณเองให้ยุ่งยากหรือเสียเวลา

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจของสายไฟโซล่าเซลล์ และการเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ให้เหมาะสม หวังว่าพอจะเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆ คน เพื่อจะได้เลือกซื้อสายไฟโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน

You Might Also Like