ขั้นตอนการ ออกแบบภายใน สำหรับผู้ว่าจ้างที่ควรรู้

หากคุณกำลังวางแผนที่จะออกแบบภายใน และนอนว่าถ้าคุณไม่ใช่ มัณฑนากร หรือ Interior-Designer ก็คงไม่สามารถที่ออกแบบภายในให้ออกมาสวยงามหรือเหมาะสมกับประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ดังนั้น คุณอาจต้องไปจ้างให้บริษัทรับออกแบบภายใน ช่วยออกแบบภายในให้กับคุณ และวันนี้เราก็มีขั้นตอนการทำงาน ออกแบบภายใน ที่ผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้ไม่เสียหาย มาแนะนำ

ขั้นตอนการทำงาน ออกแบบภายใน

ปรึกษาและขอข้อมูล

ในขั้นตอนแรก บริษัทที่รับออกแบบภายใน จะทำการพูดคุยกับผู้ว่าจ้าง โดยให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบภายใน รวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่าย บริษัทจำเป็นรู้วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างมี จากนั้นทางบริษัทจะขอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบ เพื่อนำไปวางแผนงานหรือประเมินค่าใช้จ่ายในลำดับต่อไป

เสนอแนวคิดสำหรับการออกแบบขั้นต้น

ขั้นตอนต่อมา เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ว่าจ้างแล้วจะทำการออกแบบหรือวางผังงานตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ส่วนใหญ่นักออกแบบจะออกแบบด้วยการวาดภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ก็อาจจะมีการทำเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

พัฒนาหรือปรับแก้แบบร่าง

ในขั้นตอนนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้เห็นแบบร่างแล้วกต้องการปรับแก้แบบ ก็สามารถให้นักออกแบบของทางบริษัทช่วยปรับแก้ให้ได้ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท เช่น สามารถปรับแก้แบบได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือปรับแก้แบบได้ไม่จำกัดจำนวน เป็นต้น

พัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย

สำหรับการปรับแก้แบบร่างในขั้นสุดท้าย นักออกแบบภายในจะทำการพัฒนาแบบร่างที่ได้ผ่านการอนุมัติมาในขั้นต้น ส่วนใหญ่ในขั้นตอนนี้จะมีการปรับแก้เพียงเล็กน้อย และเน้นให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

กำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายใน

เมื่อขั้นตอนการออกแบบภายในได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาก็คือขั้นตอนกำหนดวัสดุสำหรับการตกแต่งภายใน ทางบริษัทจะมีการเสนอวัสดุที่ใช้ ให้กับผู้ว่าจ้างพิจารณา อ้างอิงจากแบบร่างขั้นสุดท้าย หรือเสนอให้ทางผู้ว่าจ้างเปรียบเทียบวัสดุ จากนั้นจะนำมาสู่การเขียนแบบร่างโดยละเอียด ในลำดับต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นการเขียนแบบร่าง โดยละเอียดแล้ว นักออกแบบภายในจะนำไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอีกครั้ง หากผู้ว่าจ้างต้องการปรับแก้แบบร่าง ก็สามารถให้นักออกแบบภายในปรับแก้ให้ได้ จนผู้ว่าจ้างพอจะใจหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการพิมพ์แบบรายละเอียดฉบับจริงในลำดับต่อไป

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการออกแบบภายใน ที่ผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้ ไม่เสียหาย เพื่อให้เข้าใจและเป็นประโยชน์ในการติดต่อกับทางบริษัทรับออกแบบนั่นเอง ยิ่งเลือกบริษัทรับออกแบบมืออาชีพ ก็ยิ่งส่งผลดีต่อตัวผู้ว่าจ้างเอง ทำให้ผลงานออกมาตรงตามวัตุประสงค์หรือตรงตามความต้องการ ผู้ว่าจ้างจะได้ไม่รู้สึกเสียดายเงินที่ใช้จ่ายไปกับการอกแบบภายในด้วย

You Might Also Like