การบูชาเท้าเวสสุวรรณ มีพิธีปฎิบัติและข้อห้ามอะไรบ้าง

บูชาเท้าเวสสุวรรณ

สำหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องของการเสี่ยงโชค หรือการบูชาสิ่งศักสิทธิ์เพื่อเสริมโชคลาภเงินทองนั้น คงจะรู้จักกับท้าวเวสสุวรรณเป็นอย่างดี โดยเท้าเวสสุวรรณนั้นเดิมทีคนนิยมบูชาเพื่อป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายออกจากตัว แต่ในปัจจุบันนี้คนนิยมบูชาเท้าเวสสุวรรณเพื่อการเสี่ยงโชคและเสริมเรื่องโชคลาภเงินทอง ดังที่เราจะเห็นตามข่าวว่าคนแห่ไปกราบไหว้เท้าเวสสุวรรณและขอหวยขอโชคกันตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างเช่น วัดจุฬามณีที่ขึ้นชื่อในการไปกราบไหว้เท้าเวสสุวรรณ ดังนั้นเมื่อคนนิยมกราบไหว้บูชาเท้าเวสสุวรรณกันมากขึ้นเราจึงจะมาให้คำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติ พิธีในการกราบไว้เท้าเวสสุวรรณ รวมไปถึงข้อห้ามต่าง ๆ ว่าห้ามทำอะไรบ้างเมื่อไปกราบไหว้ท่าน

พิธีปฏิบัติในการกราบบูชาเท้าเวสสุวรรณ

มาดูกันว่าในการกราบบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นมีพิธีปฏิบัติกันอย่างไรบ้าง

  • ในการกราบบูชาเท้าเวสสุวรรณนั้นควรกระทำในวันขึ้น 15 ค่ำ และในการบูชาต้องใช้ธูป 9 ดอกและดอกกุหลาบสีแดงจำนวน 9 ดอกเช่นกัน จากนั้นก็ตั้งนะโม 3 จบระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูอาจารย์รวมไปถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า เมื่อตั้งนะโมจบก็กล่าวบทสวดบูชาเท้าเวสสุวรรณได้เลย 
  • นอกจากนี้หากใครอยากบูชาเท้าเวสสุวรรณเพื่อขอพรเรียกทรัพย์เสริมความร่ำรวย ก็สามารถกระทำโดยใช้ธูป 9 ดอกและดอกดาวเรือง 1 พวงหากไม่มีใช้ดอกกุหลาบ 1 พวงก็ได้เช่นกัน จากนั้นตั้งนะโม 3 จบสวดบทสมาทานศีล 5 สวดบทบูชาพระรัตนตรัย สวดบทพาหุงฯ สวดบทชินบัญชร เมื่อเสร็จแล้วก็ตั้งนะโม 3 จบ และสวดบทบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ข้อห้ามในการบูชาเท้าเวสสุวรรณ

เพื่อให้การกราบไหว้บูชาเท้าเวสสุวรรณเป็นผลสำเร็จ ก็ย่อมมีข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรกระทำหากต้องการกราบบูชาท่านเพื่อเสริมโชคลาภ มาดูกันว่าข้อห้ามที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

  • ข้อห้ามอย่างแรกในการบูชาเท้าเวสสุวรรณคือห้ามประพฤติผิดในศีลธรรมหรือเรียกง่าย ๆ ว่าห้ามประพฤติตนให้ผิดศีล 5 ซึ่งศีล 5 นั้นได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม(แย่งสามีหรือภรรยาผู้อื่น) ไม่พูดปดหรือพูดเท็จที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือทะเลาะกัน และไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา เป็นต้น ซึ่งถ้าหากใครที่บูชาเท้าเวสสุวรรณแล้วไม่เป็นผลตามที่ร้องขอก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตนเองนั้นกำลังทำผิดศีลข้อไหนอยู่สักข้อ ดังนั้นเพื่อให้การบูชาเป็นผลสำเร็จที่ดีเราควรรักษาศีล5อย่างเคร่งครัด
  • ข้อห้ามอันต่อมาคือต้องไม่เป็นผู้ที่ทำลายศาสนา ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น การพูดยุยงหรือปลุกปั่นให้ผู้อื่นไม่นับถือศาสนา หรือพูดทำให้ศาสนาเสื่อมคลาย เป็นต้น
  • ข้อห้ามอันต่อมาคือห้ามประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรืออาชีพที่เอารัดเอาเปรียบ คดโกงผู้อื่น ดังนั้นเพื่อให้เป็นผลสำเร็จในการบูชาเท้าเวสสุวรรณควรประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้ผลแล้วยังเป็นผลดีต่อตนเองอีกด้วย
  • ข้อห้ามอย่างสุดท้ายในการบูชาเท้าเวสสุวรรณคือห้ามเห็นแก่ตัว ห้ามขาดน้ำใจต่อผู้อื่น ควรหมั่นทำทานและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สัตว์โลก

ในการกราบบูชาเท้าเวสสุวรรณนั้นมีทั้งพิธีการปฏิบัติที่ต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วน และข้อห้ามที่ห้ามปฏิบัติอย่างเด็ดขาด ซึ่งหากใครที่อยากจะบูชาให้ได้เป็นผลสำเร็จดังใจหวังก็ควรที่จะปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไปด้านบนนี้

You Might Also Like