Default

Default

ขั้นตอนการ ออกแบบภายใน สำหรับผู้ว่าจ้างที่ควรรู้

หากคุณกำลังวางแผนที่จะออกแบบภายใน และนอนว่าถ้าคุณไม่ใช่ มัณฑนากร หรือ Interior-Designer ก็คงไม่สามารถที่ออกแบบภายในให้ออกมาสวยงามหรือเหมาะสมกับประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ดังนั้น คุณอาจต้องไปจ้างให้บริษัทรับออกแบบภายใน ช่วยออกแบบภายในให้กับคุณ และวันนี้เราก็มีขั้นตอนการทำงาน ออกแบบภายใน ที่ผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้ไม่เสียหาย มาแนะนำ ขั้นตอนการทำงาน

Default

สายไฟโซล่าเซลล์ กับการเลือกที่ปลอดภัย

สายไฟโซล่าเซลล์ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบโซล่าเซลล์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสายไฟโซล่าเซลล์ หากเลือกไม่เหมาะสมกับการใช้งาน อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยงที่จะทำให้สายไฟโซล่าเซลล์ไหม้ได้ เช่น การเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆ ชิ้น หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เป็นต้น ดังนั้น สายไฟโซล่าเซลล์